Değerli Kullanıcı;

 1. Loungeofshirt.com’a üye olmaksızın veya siteyi kullanmaksızın lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz.
 2. Loungeofshirt.com’a üyelik oluşturmanız ve/veya herhalde siteyi kullanmanız/ ziyaretiniz halinde aşağıda belirtilen hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz.
 3. BNC Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş, işbu sözleşmede değişiklik yapabilir ve bu değişiklik siteye yüklendiği an itibariyle yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

 

 LOUNGEOFSHIRT.COM SİTE KULLANIM & ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. KISALTMALAR                
 1. BNC Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.       : BNC ve/veya Şirket
 2. www.loungeofshirt.com                                            : loungeofshirt.com veya Site
 3. Loungeofshirt.Com Site Kullanım & Üyelik Sözleşmesi              : Sözleşme
 4. Site üyeleri/sitenin tüm ziyaretçileri                                   : Kullanıcı

 1. SÖZLEŞMENİN AMACI & KONUSU

 1. İşbu loungeofshirt.com Kullanım Sözleşmesi BNC ile loungeofshirt.com ‘a üye olacak ve/veya loungeofshirt.com’u ziyaret edecek tüm internet kullanıcıları arasında akdedilmiştir.
 2. Loungeofshirt.com; BNC’ye ait bir e-ticaret sitesidir.
 3. Site üzerinden BNC ve BNC markalarına ilişkin; yasal duyurular ve ticari faaliyetler, yapılan kampanyalar ve kampanya duyuruları, ürün satış ve tanıtımları ve bunun gibi işlemler yapılabilmektedir.
 4. Kullanıcı’nın loungeofshirt.com üzerinden alışveriş yapabilmesi için Site’ye üye olması gerekmektedir.
 5. Kullanıcı’nın BNC’nin düzenlemiş olduğu kampanyalardan ve yapılan yeniliklerden haberdar olabilmesi için Site’nin e-bültenine üye olması yahut Site üyeliği sırasında e-bülten üyeliğine de onay vermiş olması gerekmektedir.
 6. BNC, başvuruda bulunan ihtiyaç sahiplerinin ve/veya burs talebinde bulunanların taleplerini gerçekleştireceğini taahhüt etmez.
 7. Kullanıcı, loungeofshirt.com’a ve/veya Site e-bültenine üye olarak ve herhalde loungeofshirt.com’u ziyaret ederek bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılmaktadır.

 1. KULLANIM KOŞULLARI
 1. Kullancı, siteyi ziyaret ettiği sırada BNC tarafından yayınlanmış ve/veya yayınlanacak her türlü kullanım koşullarına, Türkiye Cumhuriyeti tüm sair ulusal mevzuatlarına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymayı ve buna uygun davranışlar sergilemeyi kabul etmiş olur. Aksi halde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluklar bizzat Kullanıcı’ya aittir.
 2. Kullanıcı, üye olurken mutlaka kendine ait mail adresi ile ve kendi adına üye olabilir.
 3. Kullanıcı, üyelik hesabında mutlaka doğru ve eksiksiz olarak bilgilerini girmekle ve bilgilerini güncel tutmakla yükümlüdür. Kullanıcı, Site’ye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, BNC’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 4. Kullanıcı, üyelik portalı üzerinden kayıtlı üyeliğini silebilir. Daha sonra üyeliğini yeniden aktif hale getiremez. Yeni üyelik alması gerekmektedir.
 5.  Kullanıcı, loungeofshirt.com’un dilediği zaman üyelerini herhangi bir sebeple üyelerinin portallarında değişiklikler yapabilir, tek taraflı olarak üyeliklerini sonlandırabilir, üyelik hesabını geçici veya kalıcı olarak kapatabilir ve/veya askıya alabilir. Bu durumlarda Kullanıcı, BNC’tan hiçbir talepte bulunamayacağını sözleşme ile peşinen kabul ve rücu etmiş olur.
 6. Loungeofshirt.com’da gönderilen beyanlar, talep metinleri, alışveriş sırasında iletilen notlar ile doldurulan her türlü iletişim formu ve herhalde BNC ile çeşitli ve BNC’a ait iletişim kanalları üzerinden yazılı, sözlü ve/veya görsel yollarla genel tüketici ilkeleri ile bağdaşmayan, tehdit, taciz, hakaret ve her tür rahatsızlık verici yazılar ve herhalde suç unsuru barındıran iletiler gönderen Kullanıcı’ların üyelikleri sonlandırılabilir. BNC’ın bu iletiler sebebiyle yasal yollara başvuru hakkı saklıdır.
 7. Loungeofshirt.com’da sunulan hizmetleri ve içerikleri bireysel kullanım dışında kullanmak, taklit ederek kullanmak, değiştirerek kullanmak veya yayınlamak, dağıtımını yapmak ve/veya depolamak herhalde yayınlanan ürünlerin fotoğrafların paylaşılması, çoğaltılması, ticari ve/veya ticari olmayan amaçlarla kullanımı yasaktır.,
 8. Kullanıcı, loungeofshirt.com’da satılmakta olan ürünlerin BNC ile kurumsal iletişimler ve ticari anlaşmalar olmaksızın satışını yapamaz, reklam vb. amaçlarla kullanamaz, istismar edemez ve 3. Kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.
 9. Loungeofshirt.com’a üye olan kullanıcılar, üyelikleri her ne sebeple olursa olsun sona erse dahi üye hesapları ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, sundukları beyanlardan ve her türlü davranışlarından kendileri sorumludur. Üyeliğin sona ermesi veya erdirilmesi halinde kullanıcı bu sorumluluktan kurtulamaz. 
 10. Loungeofshirt.com, üyelerinin ve tüm kullanıcılarının güvenliğine azami düzeyde dikkat etmektedir. Ancak üye olan kullanıcılar, üyelik portalındaki kayıtlı bilgileri ve üyelik şifrelerinin güvenliğinden kendileri sorumludurlar. Kullanıcı, üyelik bilgilerini hiçbir zaman 3. Kişilerle paylaşmamalılardır.
 11. Kullanıcı, üyelik portalında beklenmedik ve kontrolü dışında bir durum tespit ettiğinde derhal durumu BNC’a bildirmelidir.
 12. Kullanıcı’nın üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük bizzat kullanıcının kendisine aittir.
 13.  Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve site sahiplerinin siteyi kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veri tabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek bilgileri paylaşamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve BNC ile loungeofshirt.com’a zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; BNC tarafından tüm yasal süreçleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
 14. BNC, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırı davranması, loungeofshirt.com’u kullanırken ya da loungeofshirt.com’a üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya herhalde BNC’ın gerekli görmesi halinde loungeofshirt.com’u kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda BNC’ın yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

 1. LOUNGEOFSHIRT.COM’UN SORUMLULUKLARININ SINIRLARI
 1. BNC, loungeofshirt.com’a erişilmesi, loungeofshirt.com’un ya da Site’deki diğer bilgilerin ve/veya diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle sözleşmenin ihlali, haksız fiil ve/veya başkaca sebepler ile doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.
 2. BNC, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ile BNC’ın kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.
 3. Kullanıcı, Site ve Site üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda BNC’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan ve taahhüt eder.

 1. LİNKLER

Loungeofshirt.com üzerinden çeşitli sebeplerle ve/veya çeşitli hallerle BNC’ye ait olmayan web sitelerine ilişkin linkler paylaşılabilir. Kullanıcı, loungeofshirt.com üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde loungeofshirt.com’un hiçbir kontrolü olmadığı için loungeofshirt.com’un linklerin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını ayrıca bu web sitelerine erişim sebebiyle ortaya çıkan veya çıkabilecek hiçbir zarardan ve kayıptan doğrudan ve/veya dolaylı olarak BNC’ın sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Loungeofshirt.com’da yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları ve herhalde sitede bulunan ürünler ve/veya mallar bakımından site işleteni ve sahibi olan BNC’ye veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Loungeofshirt.com’un ziyaret edilmesi veya siteye üye olunması halinde ve loungeofshirt.com hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Loungeofshirt.com’da yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Loungeofshirt.com’da sunulan hizmetleri ve içerikleri bireysel kullanım dışında kullanmak, taklit ederek kullanmak, değiştirerek kullanmak veya yayınlamak, dağıtımını yapmak ve/veya depolamak herhalde yayınlanan ürünlerin/malların fotoğrafların paylaşılması, çoğaltılması, ticari ve/veya ticari olmayan amaçlarla kullanımı yasaktır.

 1. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI

BNC, dilediği zaman loungeofshirt.com’da sunulan hizmetleri, üyelik portallarını ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 1. TEBLİGAT

BNC tarafından Kullanıcı’ya gönderilecek olan her türlü bildirim üye olunması halinde bildirilen e-mail adresine ve/veya cep telefonu numarasına yapılmaktadır. Kullanıcı, üye olurken bildirdiği bilgilerde doğan değişiklikleri üyelik portalı üzerinden güncellemekle yükümlüdür. Aksi halde yapılacak her türlü bildirim ve tebligat geçerli sayılacaktır. Gönderilen elektronik ve/veya mobil tüm bildirim ve tebligatlar, gönderim tarihinden 1 (bir) gün sonra okunmuş kabul edilir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

BNC, 6689 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve tüm ikincil mevzuata uygun olarak veri sorumlusudur. Kullanıcı, işbu sözleşme ile ve herhalde loungeofshirt.com’u ziyaret ederek BNC tarafından yayınlanan Aydınlatma Metni & KVK Politikası’nı okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bkz: ( https://loungeofshirt.com/kvkk)

 1. UYUŞMAZLIKLARDA YETKİ VE UYGULANACAK HUKUK

İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Taraflar, BNC’ye ve Site’ye ait tüm kayıtların tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK ilgili hükümlerine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın satın alma işlemi gerçekleştirmesi halindeki deliller ve haklar saklıdır.

 

 1. YÜRÜRLÜK VE KABUL

İşbu Sözleşme, BNC tarafından loungeofshirt.com’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Üyeler ve tüm kullanıcılar işbu sözleşme hükümlerini loungeofshirt.com’u kullanarak kabul etmiş olmaktadırlar.

BNC, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir. Kullanıcılar’ın yürürlüğe giren sözleşmeyi takip etme ödevi bulunmaktadır ve herhalde sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sorumlu olduklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

Kullanıcı, işbu LOUNGEOFSHIRT.COM SİTE KULLANIM & ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak loungeofshirt.com’a verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 • ww.loungeofshirt.com bir BNC kuruluşudur.
 • BNC Markaları;
 • BELLAMY  
 • D'ANGELO
 • D'ANGELA
 • BNC’ye ait kuruluşlar, internet sitesi ve markalarına ilişkin hakları saklıdır.

BNC Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş

İLETİŞİM

Görüş, öneri ve yukarıda sayılı ve kanundan doğan haklarınızı kullanımı amacıyla ileteceğiniz talepleriniz için bize aşağıdaki yollarla ulaşabilirsiniz.

UNVAN           : BNC Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş

ADRES            : 50. Yıl Mah. Eski Edirne Asfaltı No.458 Kat.1-2 SULTANGAZİ/İSTANBUL

TELEFON         : TEL: 02124755484 / 3

MAİL               : [email protected]

 

Çerez Kullanımı